Doprovod k porodu

V současné době k porodu nedoprovázím, užívám si čas strávený se svým nedávno narozeným synem.

Během porodu poskytuji ženám emocionální i fyzickou podporu. Snažím se zajistit příjemnou a klidnou atmosféru, můžu pomoci s orientací v porodním procesu, poskytnout uvolňující masáž, nabídnout úlevové pozice a především se snažím posílit důvěru v ženu samotnou a v její miminko. Stejně tak můžu být psychickou oporou i partnerovi a ukázat mu, jak může sám pomoci. Respektuji Vaše přání a držím se v ústraní, pokud vycítím, že si to tak žena či partneři přejí. Pracuji s mexickým šátkem Rebozo a využívám techniky metody Spinning Babies, které mohou miminku pomoci do optimální polohy a usnadnit mu průchod porodními cestami.

Neposkytuji zdravotnické služby a nezasahuji do zdravotnických kompetencí.

Doprovod k porodu zahrnuje pohotovost od ukončeného 38 tt do termínu porodu.

Jsem členkou České asociace dul. Zde najdete etický kodex, kterým jsem vázána.

Kdo je dula


Slovo dula vzniklo z řečtiny a do češtiny bylo v novodobém významu převzato z angličtiny.  Je výrazem pro pečovatelku, průvodkyni, která poskytuje ženám citovou a fyzickou podporu během porodu.

Žena byla v minulosti obklopena blízkými a zkušenými ženami, které jí provázely těhotenstvím, porodem i raným mateřstvím. Ženská podpora a sdílení zkušeností dodávala nastávající mamince pocit bezpečí, sílu rodit a  vedla jí láskyplné péči o svoje děti. Přestože jsou ženy v dnešní době hodně samostatné, většina z nich v tak citlivém obdobým, jakým je těhotensví, s radostí uvítá možnost ženské soudružnosti a získávání informací od někoho, kdo jim dodá odvahu, pocit bezpečí a poskytne pečující náruč. A na tuto tradici dnes navazují dnešní duly.

Dula nenahrazuje zdravotníky, nevyšetřuje, nezasahuje do zdravotnických kompetencí. Její činnost doplňuje péči porodníků a porodních asistentek, kteří mají v péči zpravidla několik žen a nemohou jim poskytnout nepřetržitou péči.

Dula rodiče doprovází na jejich cestě a pomáhá jim naplnit jejich představy o porodu. Jejím úkolem je vytvořit pro ženu klidné a příjemné prostředí, aby se mohla cítit uvolněně, bezpečně a mohla nerušeně vnímat průběh porodu, svoje tělo a miminko. Zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu, a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Snaží se ženě pomoci projít porodní zkušeností tak, aby její zážitek byl co možná nejlepší. A to zejména v případě, že žena v průběhu porodu prožije něco, co neplánovala nebo si nepřála prožít. Dula posiluje sebedůvěru ženy a snižuje svou přítomností strach a napětí. Chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy a uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi důleté a ovlivňuje to jejich jejich společný vztah.


Souvislá podpora duly během porodu je pro matku přínosná po fyzické i po citové stránce. Stejně tak přináší zdravotní výhody pro miminko. Dochází při ní k menšímu množství lékařských zásahů a komplikací.

Přítomnost duly u porodu snižuje:

Výsledky studie amerických pediatrů o přínusu podpory duly (M. Klaus, J. Kennell, P. Klaus: Porod s dulou, 2004):

  • počet císařských řezů o 50 %,
  • délku první doby porodní (fázi "otevírání") o 25 %,
  • použití oxytocinu o 40 %,
  • užívání léků proti bolestem o 30 %,
  • použití kleští o 40 %,
  • žádosti o epidurální anestezii o 60 %

Péče duly o matku a novorozence má také pozitivní vliv na kojení, na déĺku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní deprese a kromě jiného na teplotu rodičky. Matky doprovázené dulami také samotné hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.